mobilne miasto wyzwanie przyszlosci

Forum

Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości
i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

15 - 17.04.2015, Wrocław

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa na Forum Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości i towarzyszącą mu XV Międzynarodową Konferencję Telematyka Systemów Transportowych, które odbędzie się w dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu pod patronatem Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Mobilność miasta jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości życia jego mieszkańców i sprawności jego gospodarki, jednocześnie jest to jeden z najtrudniejszych problemów przed którymi stoją dziś nie tylko polskie miasta. W minionych dziesięcioleciach wzrost mobilności był przede wszystkim następstwem większej liczby pojazdów. Metoda ta przestała być skuteczna. Jej kontynuowanie bez zmiany podejścia do projektowania i zarządzania systemami transportowymi doprowadzi do ich całkowitego załamania.

Szukanie odpowiedzi:

  • jak uniknąć tego, nie tylko teoretycznego scenariusza,
  • jak przekształcać dzisiejsze systemy transportowe miast w systemy inteligentne,
  • jak zapewnić, by ich realizatorzy byli traktowani nie jako dostawcy, lecz jako partnerzy,
  • jak efektywnie wykorzystać możliwości nowych technologii

to główny cel wrocławskiego Forum.

Zapraszamy!

Powitania

Prof. Tadeusz Więckowski
rektor Politechniki Wrocławskiej

Treść powitania

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Treść powitania

Prof. Ryszard Pregiel
Prezes PIGZT - IZTECH

Treść powitania

Prof. Jerzy Mikulski
Prezes PSST

Treść powitania

Szanowni Państwo,

Jest to już piętnaste nasze spotkanie, naukowców i praktyków zainteresowanych problematyką upowszechniania zagadnień inteligentnego transportu. Międzynarodowa Konferencja „Telematyka Systemów Transportowych” odbędzie się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, w formule spotkania naukowo – technicznego „Forum Mobilne Miasto”, jako dedykowany panel naukowy.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że możliwości i efekty stosowania telematyki w transporcie są ogromne. Jest to dzisiaj jedyny sposób by optymalnie użytkować infrastrukturę transportową, przy jednoczesnym zwiększaniu jej wydajności i przy poprawie bezpieczeństwa. Niemniej proces wdrażania telematyki w praktyce nie przebiega bezproblemowo, napotykając na różnorakie przeszkody. Dlatego bardzo ważnym jest, że możemy się znowu spotkać i wymienić nasze doświadczenia i poglądy, omawiając osiągnięcia i rzeczywiste aplikacje telematyczne, jak również przedstawić przyszłościowe plany wdrożeniowe.

W trakcie poprzednich 14. edycji naszych spotkań mieliśmy okazję obserwować i współtworzyć tego typu rozwiązania. Aby dostosować się do tempa rozwoju systemów telematycznych, w nadchodzącej konferencji tematyka różnych rodzajów transportu została rozszerzona o obszar telematyki miejskiej. Pierwsza konferencja w nowej formule nieprzypadkowo odbędzie się we Wrocławiu. To miasto w ostatnich latach stało się bowiem poligonem dla budowy i wdrożenia nowoczesnego Inteligentnego Systemu Transportu. Będziemy mieli więc okazję i możliwość zapoznania się z żywym, funkcjonującym systemem.

Przegląd proponowanych referatów pozwala na stwierdzenie, że pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań i zastosowań z zakresu upowszechniania inteligentnego transportu. Rozwój telematyki, jak widać, przechodzi od fazy badawczej do fazy implementacji konkretnych rozwiązań. Należy sobie jedynie życzyć by znajdywały one coraz szersze zastosowanie w praktyce transportowej. I taki jest główny cel naszego spotkania.

Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na to spotkanie. Wierzę, że zarówno planowane wystąpienia, jak i wypowiadane w debacie poglądy staną się podstawą pogłębionej refleksji naukowej, odnoszącej się do problemów wykorzystania nowych technologii teleinformatycznych w zarządzaniu systemami transportowymi. Jestem przekonany, że będzie to inspirujące spotkanie.

Jerzy Mikulski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu