Ogólnopolski Kongres „SMART - Inteligentne miasta" w Katowicach


28 maja 2015 r. w Katowicach odbędzie się II edycja Ogólnopolskiego Kongresu „SMART - Inteligentne miasta". Duży nacisk zostanie położony na to, aby poznać w jakim zakresie południowe miasta realizują koncepcję inteligentnego rozwoju. Uczestnicy konferencji poznają również jak działa system gospodarowania odpadami w szwedzkich miastach, które podobnie jak polskie aglomeracje mają dobrze rozwiniętą sieć ciepłowniczą. Istotnym tematem do dyskusji będzie również nowoczesny transport publiczny oraz możliwości rozwoju pojazdów elektrycznych w polskich i zagranicznych miastach.  więcej

ITS w przepisach krajowych

Dyrektywa ITS została wdrożona do krajowego porządku prawnego poprzez zmianę ustawy o drogach publicznych (Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 965), która weszła w życie 28 września 2012 r.

Czytaj więcej...

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1