W toku obrad Forum "Mobilne miasto - wyzwanie przyszlości" zorganizowano 2 sesje problemowe: "Zarządzanie miejskimi systemami transportu" oraz "Inteligentne systemy transportowe" poświęcone przedstawieniu praktycznych zastosowań naukowych osiągnięć inteligentnych systemów transportowych. Prezentacje dotyczące tej problematyki przedstawili:

- "Polityka mobilności miasta Bordeaux" - Jean-Jacques Bonnin - Zarząd Metropolii Bordeaux oraz Eric Francerries - Prezes Zarzadu GERTRUDE SAEM, Francja,

- "Zintegrowany system sterowania ruchem w Trójmieście - TRISTAR" - Tomaasz Wawrzonek - Kierownik Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku,

- "Rzeszów XXI wieku - innowacyjne systemy transportowe w mieście przyszłości" - prof. Włodzimierz Choromański - Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Politechnika Warszawska,

- "Nowoczesny Wrocław - konsolidacja służb IT" - Dariusz Jędryczek - Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,

- "Strategia rozwoju transportu publicznego Wrocławia" - Błażej Trzcinowicz - zastępca dyrektora Wydziału Transportu Miejskiego Wrocławia,

- "System wsparcia zarządzania transportem towar ów w mieście - projekt OPTICITIES" - Piotr Bardadyn i Bartosz Czapiewski - Neurosoft, Wrocław,

- "Inteligentne systemy transportowe jako element idei Smart City" - Tomasz Krysiak i Przemysław Wojtkiewicz - Integrated Solutions, Warszawa,

- "SIMS integralną częścią Mobilnych Miast XXI wieku - Producent systemów dla transportu publicznego" - Łukasz Polakiewicz, SIMS, Bydgoszcz,

- "Innowacyjne rozwiązania ITS firmy TRAPEZE dla transportu publicznego" - Krzysztof Gowik, TRAPEZE POLAND,

- "Polskie Miasta Przyszłości" - Piotr Skirski - Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Cisco Systems Poland.

Poniżej dokumentacja fotograficzna:

 

Zdjęcia: Edward Piekarski, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1