Podczas Forum zorganizowanego w dniach 15 - 17.04.2015 r. na Politechnice Wrocławskiej, w ramach programu poświęconego problematyce bezpieczeństa i organizacji ruchu miejskiego,  zorganizowano m.in. 2 sesje plenarne, poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką "Mobilnego miasta - jako wyzwania przyszłości". W Forum zgromadziło ponad 300 przedstawicieli nauki, instytutów badawczych, uczelni wyższych, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli urzędów miejskich oraz przedsiębiorców zajmujących się problematyką upowszechniania nowoczesnych systemów transportowych.

W toku obrad sesyjnych przedstawiono prezentacje:

- 'Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie  programów infrastrukturalnych w perspektywie 2014 - 2020' - Gabriela Popowicz - zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych MIR,

- "Supporting Innovative Transport Solutions along the TEN-T network - EU Policy and funding instruments" - Paweł Stelmaszczyk, przesdstawiciel Generalnej Dyrekcji Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej,

- "Zarządzanie mobilnością - sterowanie popytem czy systemowe rozwiązania organizacyjno-przestrzenne?" - Tadeusz Kmieć - Towarzystwo Urbanistów Polskich,

- "Rozwój inteligentnych systemów transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - doświadczenia i wnioski" - Pawełł Szaciłło - dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

- "Portfel usług ITS - zintegrowana strategia wdrażania" - Przemysław Rzeźniewski - zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

- Studium realizacji systemu ITS Wrocław" - Sławomir Gonciarz - dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Poniżej zdjęcia z Sesji plenarnych:

Zdjęcia: Edward Piekarski, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

 

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1