Przewodniczący

Prof. Jerzy Mikulski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu

Wiceprzewodniczący

Prof. Janusz Dyduch
Przewodniczący Prezydium Komitetu Transportu PAN

Prof. Ryszard Pregiel
Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Wojciech Wajda
Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Grażyna Wojewódzka
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Członkowie

Wojciech Jarczewski
Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie

Prof. Tadeusz Markowski
Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Kierownik Katedry Zarządzania Miastem I Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. Agnieszka Merkisz-Guranowska
Kierownik Zakładu Systemów Transportowych Politechniki Poznańskiej

Prof. Leszek Rafalski
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie

Marek Roszkowski
Prezes Biura Planowania Rozwoju Warszawy

Prof. Marek Młyńczak
Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. inż. Roman Pniewski
Profesor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Prof. Mirosław Siergiejczyk
Politechnika Warszawska

Zygmunt Tarchalski
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Ryszard Trykosko
Prezes Zarządu Gdańskich Inwestycji Komunalnych

Ewa Wolniewicz-Warska
Przewodnicząca Komitetu Inteligentnych Systemów Transportowych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Prof. Tadeusz Zipser
Kierownik Katedry Planowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1