Projekt „System ITS Poznań" wdrażany jest na terenie miasta Poznania, sytuuje się w tzw. „obszarze zachodnim" miasta (dzielnice Grunwald i częściowo Jeżyce). Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Poznaniu na obszarze zachodnim miasta tj. zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym Poznania na podstawie modelu ruchu obejmującego całe miasto. Podstawowym obszarem wdrożenia będzie część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego – św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowska – granica miasta Poznania. Obejmie 115 obiektów sygnalizacji świetlnej oraz flotę transportu publicznego w liczbie 540 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie.


 

Sala Centrum Sterowania Ruchem

Zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1