mobilne miasto wyzwanie przyszlosci

Forum

Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości
i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

15 - 17.04.2015, Wrocław

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa na Forum Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości i towarzyszącą mu XV Międzynarodową Konferencję Telematyka Systemów Transportowych, które odbędzie się w dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu pod patronatem Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Mobilność miasta jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości życia jego mieszkańców i sprawności jego gospodarki, jednocześnie jest to jeden z najtrudniejszych problemów przed którymi stoją dziś nie tylko polskie miasta. W minionych dziesięcioleciach wzrost mobilności był przede wszystkim następstwem większej liczby pojazdów. Metoda ta przestała być skuteczna. Jej kontynuowanie bez zmiany podejścia do projektowania i zarządzania systemami transportowymi doprowadzi do ich całkowitego załamania.

Szukanie odpowiedzi:

  • jak uniknąć tego, nie tylko teoretycznego scenariusza,
  • jak przekształcać dzisiejsze systemy transportowe miast w systemy inteligentne,
  • jak zapewnić, by ich realizatorzy byli traktowani nie jako dostawcy, lecz jako partnerzy,
  • jak efektywnie wykorzystać możliwości nowych technologii

to główny cel wrocławskiego Forum.

Zapraszamy!

Powitania

Prof. Tadeusz Więckowski
rektor Politechniki Wrocławskiej

Treść powitania

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Treść powitania

Prof. Ryszard Pregiel
Prezes PIGZT - IZTECH

Treść powitania

Prof. Jerzy Mikulski
Prezes PSST

Treść powitania

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości i XV Międzynarodowej Konferencji Telematyka Systemów Transportowych.

Tematy dyskutowane podczas Forum i Konferencji będą poświęcone zagadnieniom, mającym bezpośredni wpływ na funkcjonowanie metropolii. Unowocześnianie miejskich systemów transportowych, nowe technologie wpływające na wzrost mobilności miast i doskonalenie zarządzania ruchem to konieczność i jedyna gwarancja dalszego rozwoju każdej aglomeracji.

O tym, jak trudna jest to materia wiedzą ci, którzy podjęli wyzwanie i odważnie, krok po kroku wdrażali nowe rozwiązania zmierzające do poprawy zarządzania ruchem. Wrocław jest przykładem odważnego wykorzystania narzędzi, które składają się na Inteligentny System Transportu. W podejmowaniu decyzji towarzyszyły niektórym z nas obawy i wątpliwości. Była to przecież operacja na tętniącym życiem organizmie miejskim, rozrastającym się i wymagającym sprostaniu zapotrzebowania jego mieszkańców. Wrocław nieustannie się zmienia. Wprowadzamy nowe rozwiązania komunikacyjne, węzły, nowoczesny tabor komunikacyjny. Wrocław posiada nowoczesne i zaawansowane technologicznie Centrum Sterowania Ruchem.

Ufam, że Forum stworzy doskonałą atmosferę do omówienia najważniejszych zagadnień, wymiany doświadczeń jak iposzukiwania odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w debatach i panelach, spotkaniach kooperacyjnych i poszukiwaniu dróg do wdrażania osiągnięć nauki w gospodarce.

Dziękuję organizatorom Forum - Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Polskiemu Stowarzyszeniu Telematyki Transportu, Politechnikom - Wrocławskiej i Śląskiej – za wybranie naszego miasto na Gospodarza Forum.

Mam nadzieję, że Wrocław oczaruje Państwa swoją wielokulturowością i atmosferą. Jesteśmy miastem oddychającym historią ale patrzącym także w przyszłość. Chcemy być miastem przyjaznym dla mieszkańców i tych wszystkich, którzy codziennie odwiedzają naszą Dolnośląską Stolicę.

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Zdjęcie: Maciej Kulczyński