mobilne miasto wyzwanie przyszlosci

Forum

Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości
i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

15 - 17.04.2015, Wrocław

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa na Forum Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości i towarzyszącą mu XV Międzynarodową Konferencję Telematyka Systemów Transportowych, które odbędzie się w dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu pod patronatem Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Mobilność miasta jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości życia jego mieszkańców i sprawności jego gospodarki, jednocześnie jest to jeden z najtrudniejszych problemów przed którymi stoją dziś nie tylko polskie miasta. W minionych dziesięcioleciach wzrost mobilności był przede wszystkim następstwem większej liczby pojazdów. Metoda ta przestała być skuteczna. Jej kontynuowanie bez zmiany podejścia do projektowania i zarządzania systemami transportowymi doprowadzi do ich całkowitego załamania.

Szukanie odpowiedzi:

  • jak uniknąć tego, nie tylko teoretycznego scenariusza,
  • jak przekształcać dzisiejsze systemy transportowe miast w systemy inteligentne,
  • jak zapewnić, by ich realizatorzy byli traktowani nie jako dostawcy, lecz jako partnerzy,
  • jak efektywnie wykorzystać możliwości nowych technologii

to główny cel wrocławskiego Forum.

Zapraszamy!

Powitania

Prof. Tadeusz Więckowski
rektor Politechniki Wrocławskiej

Treść powitania

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Treść powitania

Prof. Ryszard Pregiel
Prezes PIGZT - IZTECH

Treść powitania

Prof. Jerzy Mikulski
Prezes PSST

Treść powitania

Szanowni Państwo,

Będzie mi niezwykle miło gościć uczestników XV Międzynarodowej Konferencji „Telematyka Systemów Transportowych” na Politechnice Wrocławskiej, uczelni, która rozpoczęła podróż w kierunku technicznego uniwersytetu badawczego, uniwersytetu typu „smart”. Uniwersytetu, który jest zarządzany i ma taką strukturę, która inteligentnie i sprawnie dopasowuje się do zmieniającego się otoczenia. I w tym ma wiele wspólnego z telematyką.

Dzisiaj nie ma dyscyplin w nauce ani działów w gospodarce, które mogą funkcjonować niezależnie od innych. Telematyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, jest tego najlepszym przykładem. A Politechnika Wrocławska jest najlepszym miejscem, gdzie konferencja telematyczna może się odbyć.

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom naukowym związanym z doskonaleniem inteligentnych systemów transportowych i wdrażaniem osiągnięć telematyki do sterowania transportem. I miasto Wrocław, i Politechnika Wrocławska mają w tej materii pewne doświadczenia, liczymy zatem na owocną naukową dyskusję i wymianę informacji, które będą pomocne w usprawnianiu systemów już funkcjonujących.

Od wielu lat powtarzam, że inżynier to zawód zaufania społecznego. Wymaga bowiem nie tylko wiedzy i umiejętności, lecz także niesie ze sobą odpowiedzialność. I przy okazji konferencji telematycznej widać to bardzo wyraźnie: efekty pracy naukowców i firm zajmujących się ich wdrożeniem mogą realnie poprawić funkcjonowanie wielu tysięcy ludzi. Czego Państwu, i nam wszystkim we Wrocławiu, serdecznie życzę.

Prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej