mobilne miasto wyzwanie przyszlosci

Forum

Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości
i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

15 - 17.04.2015, Wrocław

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa na Forum Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości i towarzyszącą mu XV Międzynarodową Konferencję Telematyka Systemów Transportowych, które odbędzie się w dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu pod patronatem Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Mobilność miasta jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości życia jego mieszkańców i sprawności jego gospodarki, jednocześnie jest to jeden z najtrudniejszych problemów przed którymi stoją dziś nie tylko polskie miasta. W minionych dziesięcioleciach wzrost mobilności był przede wszystkim następstwem większej liczby pojazdów. Metoda ta przestała być skuteczna. Jej kontynuowanie bez zmiany podejścia do projektowania i zarządzania systemami transportowymi doprowadzi do ich całkowitego załamania.

Szukanie odpowiedzi:

  • jak uniknąć tego, nie tylko teoretycznego scenariusza,
  • jak przekształcać dzisiejsze systemy transportowe miast w systemy inteligentne,
  • jak zapewnić, by ich realizatorzy byli traktowani nie jako dostawcy, lecz jako partnerzy,
  • jak efektywnie wykorzystać możliwości nowych technologii

to główny cel wrocławskiego Forum.

Zapraszamy!

Powitania

Prof. Tadeusz Więckowski
rektor Politechniki Wrocławskiej

Treść powitania

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Treść powitania

Prof. Ryszard Pregiel
Prezes PIGZT - IZTECH

Treść powitania

Prof. Jerzy Mikulski
Prezes PSST

Treść powitania

Szanowni Państwo,

Mam prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa na Forum „Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości" i towarzyszącą mu XV Międzynarodową Konferencję „Telematyka Systemów Transportowych".

We współczesnym świecie mobilność miasta decyduje praktycznie o wszystkim – o tempie jego rozwoju, o konkurencyjności jego gospodarki, o lokalizacji inwestycji i wreszcie o jakości życia jego mieszkańców - jak efektywnie pracują i jak odpoczywają. Jednocześnie mobilność stała się jednym z najtrudniejszych wyzwań przed jakim stoją miasta na całym świecie. Dotychczasowe metody rozwoju i eksploatacji miejskiej infrastruktury transportowej nie zdają egzaminu. Skumulowany wpływ urbanizacji, industrializacji i dynamicznego wzrostu liczby wszelkiego typu pojazdów poruszających się po ulicach miast doprowadził do jej ogromnego przeciążenia. Straty czasu mieszkańców i ponoszone przez nich koszty z powodu nieadekwatnej infrastruktury transportowej są ogromne.

Bez wątpienia jedną z dróg prowadzących do zmiany tego stanu jest wykorzystanie nowych osiągnięć technologii do zarządzania i sterowania ruchem. Rozwój informatyki i telematyki stwarza wielkie możliwości, ciągle jeszcze niedoceniane i słabo wykorzystywane. Wprowadzanie do eksploatacji inteligentnych systemów transportowych stało się nakazem chwili. Bez pilnych działań w tym w tym zakresie miejskie infrastruktury transportowe ulegną całkowitemu załamaniu.

Jednakże nawet najlepsze inteligentne systemy sterowania ruchem nie przyniosą spodziewanych rezultatów, jeśli nie zostaną wsparte kompleksowymi rozwiązaniami: nowoczesną gospodarką przestrzenną, dobrym planowaniem urbanistycznym i efektywnym systemem transportu publicznego. Współdziałanie planistów, urbanistów, specjalistów inżynierii miejskiej, informatyków i telematyków jest nieodzownym warunkiem zapewnienia miastu mobilności - podstawy inteligentnego miasta przyszłości. Organizatorzy żywią nadzieję, że wrocławskie Forum, odbywające się w mieście, które podjęło ambitne wyzwanie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania i sterowania ruchem miejskim, będzie doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń wszystkich specjalistów, od których wiedzy i zaangażowania zależy ostateczny sukces.

Ryszard Pregiel
Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii