Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems - ITS), należą do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. Pojęcie ITS obejmuje nowoczesne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w transporcie.

Czytaj więcej...

Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020

22 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Stanowi ona jeden z elementów przedsięwzięcia podjętego przez Rząd w 2009 r., jakim było zoptymalizowanie obowiązujących dokumentów strategicznych, tj. strategii i programów rozwoju, w tym programów wieloletnich.

Czytaj więcej...

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1