Inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems - ITS), należą do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. Pojęcie ITS obejmuje nowoczesne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w transporcie.

Zaliczają się do nich:

zaawansowane metody zarządzania ruchem drogowym, kolejowym, publicznym transportem zbiorowym, lotniczym i statków,
systemy wspomagające zarządzanie flotą i transportem ładunków,
zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem,
automatyczne systemy pobierania opłat,
automatyczną kontrolę przestrzegania przepisów,
systemy dynamicznego informowania użytkowników.

Więcej informacji:

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1