Dyrektywa ITS została wdrożona do krajowego porządku prawnego poprzez zmianę ustawy o drogach publicznych (Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 965), która weszła w życie 28 września 2012 r.

Zmiana objęła wprowadzenie do ustawy definicji związanych z ITS, takich jak: inteligentne systemy transportowe, interoperacyjność, aplikacja ITS, usługa ITS, użytkownik ITS, szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego, interfejs, ciągłość usług oraz zasady dotyczące wdrażania ITS. więcej

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1