Wystąpienie: Dariusz Jędryczek, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Prezentacja