Wszystkie opracowania eksperckie obejmują tematykę ochrony środowiska w transporcie. Zostały wykonane na zlecenie ministra właściwego do spraw transportu w celu wspierania decyzji administracji rządowej oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.

Opracowania obejmują m.in. tematykę zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, efektywności energetycznej czy adaptacji do zmian klimatu. Stanowiska zawarte w opracowaniach odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów i nie należy ich traktować jako poglądu organu administracji. Wykorzystanie treści zawartej w opracowaniach podlega zasadom wynikającym z praw autorskich, których właścicielem jest ministerstwo. więcej