Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie COM (2008) 886

Plan Działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie został opublikowany w 2008 r.

Stosownie do Komunikatu, Inteligentne Systemy Transportowe powstają w wyniku zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w sektorze transportu. Tego rodzaju zastosowania są opracowywane dla różnych rodzajów transportu oraz z myślą o wzajemnych powiązaniach między nimi (w tym platformach intermodalnych). więcej